นโยบายส่วนบุคคลของเราที่จะถูกล่าวถึงโดย สล็อตออนไลน์ Allslot888.co คำดังต่อไปนี้เช่น กลุ่มในเครือของเรา , ของเรา , ทางเรา , เว็บไซต์ของเราให้หมายถึงกลุ่มบริษัทในเครือของ Allslot888.co ตามลักษณะของคำ ในกรณีที่ Allslot888.co เอ่ยถึง ท่าน , คุณ , ผู้เล่น , ลูกค้า ให้หมายถึง ผู้ที่ใช้เว็บไซต์ของเราทั้งหมดที่ได้มอบข้อมูลส่วนตัวอันเป็นความลับส่วนบุคคลให้แก่ทางเรา

1.การดูแลรักษาข้อมูล

Allslot888.co ตามนโยบายส่วนบุคคล มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นที่ให้เราและเว็บไซต์ของเราพร้อมที่จะทำตามข้อตกลงที่เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลที่ผู้เล่นได้มอบให้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราจะไม่สูญเสียและได้รับความเสียหาย และจะถูกเก็บรักษาข้อมูลเป็นอย่างดี โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย และมีนโยบายเพื่อให้ผู้เล่นเกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านจะถูกนำออกมาใช้ในยามจำเป็นเท่านั้น และใช้ข้อมูลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวลูกค้าเอง

เอกสารนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ อธิบายวิธีการจัดเก็บข้อมูลของ สล็อตออนไลน์ Allslot888.co ที่ทางผู้เล่นได้มอบให้และใช้บริการหลักกับเว็บไซต์ของเรา โดยผู้เล่นจะต้องยินยอมให้ทางเราใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้ระบบไว้ในเอกสารฉบับนี้ หากไม่ยินยอม เงื่อนไขข้อตกลงนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้เล่นจะไม่ถูกเปิดให้ใช้บริการเว็บไซต์ของทางเรา

2.แหล่งข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ทางเราจะได้ส่งไปขอเพื่อใช้งานในอนาคต รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ  ที่น่าจะได้มอบให้กับทางเรา เมื่อได้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ มอบให้ผ่านทางเว็บไซต์และอีเมล์ การคุยแลกเปลี่ยนข้อความผ่านช่องทางต่างๆ เว็บไซต์ของเรา ตอบแบบสอบถามที่เราทำขึ้นมา ประวัติการทำรายการ การดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการ โดยจะไม่รวมถึงการประมวลผลข้อมูลทางเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น ข้อมูลการใช้บริการและข้อมูลลับ รวมถึงข้อมูลของพื้นที่การเก็บประวัติข้อมูลเว็บไซต์ ประวัติการดำเนินการต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะถูกบันทึกไว้ในระบบ

3.การใช้งานข้อมูลตามวัตถุประสงค์

ทางเราจะนำข้อมูลจากผู้เล่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และตามวัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพปรับปรุงการทำงานและการให้บริการของเรา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • สรุปผลการเดิมพันผล การเล่น การดำเนินการต่างๆ ของผู้เล่น รวมไปถึงการเข้าใช้งานธนาคารและระบบการชำระ ฝากถอน ของผู้เล่น
  • ด้านการให้บริการ การดูแลการบริการอย่างการใช้งาน และการบริหารบัญชีการใช้งานให้เกิดความโปร่งใส
  • ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและควบคุมต่างๆ ในประเทศที่พำนักอยู่ในปัจจุบันและในประเทศทางผลิตภัณฑ์
  • การสร้างบัญชีสำหรับผู้ใช้งานกับเว็บหลักของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อคำนวนโบนัสและเงินรางวัลต่างๆ
  • การทำตามเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บัญชีผู้ใช้บริการจะเกิดความมั่นคงและปลอดภัยอย่างสูงที่สุด บัญชีจะถูกตรวจสอบตามความจำเป็นเท่านั้น
  • วิเคราะห์กิจกรรมตามที่ผู้เล่นได้ใช้งาน ข้อมูลจะถูกนำมาวิเคราะห์ในเชิงการตลาด
  • ข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้กับผู้บริการจะถูกทำการลงทะเบียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาข้อเสนอต่างๆ ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ การมอบข้อมูลให้กับพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเราให้กับผู้ใช้บริการ จะได้รับโฆษณาข่าวสารดังกล่าวด้วย
  • วิเคราะห์และศึกษาการดำเนินการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกงหรือแผนการเดิมพันอันผิดกฎหมายและเข้าข่ายการฟอกเงิน

4.การวิเคราะห์ข้อมูลการโฆษณา

หากท่านเลิกที่จะไม่รับโฆษณา ทางเราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่น รวมถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล์ เพื่อส่งมอบข้อความอันเกิดประโยชน์ให้ตัวท่าน รวมไปถึงส่งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางเรา

การได้รับรางวัลหรือเงินที่ได้จากทางบริษัทเรา ทางเราอาจนำข้อมูล ชื่อ สกุล รูปภาพ ของท่านเพื่อให้ในการโปรโมทและโฆษณาโดยไม่ต้องขออนุญาติเพิ่มเติมหรือขออนุญาติล่วงหน้า ยกเว้นการกระทำนั้นได้ถูกละเว้นไว้ในกฎหมายตาม นโยบายส่วนบุคคล